Copyright © OSA STERA spol. s r.o. 2006 - 2007 | Vytvořil: Ing. Jiří Vacek - www.turistickyruch.cz, www.project-malt.cz. | [Mapa stránek]

OSA STERA, spol. s r.o.
Zeyerova 15
Olomouc
stavební společnost

O naší společnosti

Společnost OSA STERA spol. s r.o. byla založena v roce 1994.

Sídlo: Zeyerova 855/15, 772 00 OLOMOUC

Statutární zástupce -Ing.Jiří Ruprecht, ředitel

Firma se člení na dvě divize:
-divize stavební
-divize obchodní

Divize stavební

Zabývá se stavbami pozemního,dopravního a inženýrského stavitelství.
Zodpovědná osoba -p. Martin Gregůrek, tel. 602530748

Divize obchodní

-Obchod s pohonnými hmotami
Provozovna:Horní Loděnice 176
Zodpovědná osoba -Dušan Kouřil, tel. 585 000 078, 585000479, 728778408

-Obchod s eurohranoly a exotickým řezivem,
zodpovědná osoba - Milan Zeisberger, tel. 602424432

- Vyhodnocování protiradonových opatření, příprava staveb
Zodpovědná osoba - Doc. RNDr.Jiří Švec,CSc

Živnosti
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- zednictví
- provádění staveb,jejich změn a odstraňování
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- hostinská činnost
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

O S A S T E R A znamená
Obchodně Stavební Aplikace Stavby Elektrárny Radon
Ing. Jiří Ruprecht
ředitel společnosti
Více ...
 

Politika systémy managementu jakosti

Vedení společnosti OSA STERA spol. s r.o. se rozhodlo pro úspěšné řízení a nasměřování společnosti ke zvýšení její výkonosti a konkurenceschopnosti zavést a uplatňovat systém managementu jakosti pro trvalé zlepšování činností a procesů tak, aby to přineslo užitek všem zainteresovaným stranám.

Všichni v naší společnosti si uvědomujeme, že jsme plně závislí na našich zákaznících. Proto chceme maximálně jejich požadavky uspokojovat tak, aby se k nám vždy s důvěrou vraceli. Důraz klademe na dlouhodobou spolupráci, jejímž základem je oboustranná spokojenost.

Naše společnost se zavazuje cílevědomě budovat zázemí pro své pracovníky a současně zkvalitňovat jejich práci formou vzdělávání.

Naše společnost si uvědomuje, že dobré jméno je základním kamenem prosperity. S tím je také spojeno vyhledávání možností pro zlepšování účinnosti a efektivnosti všech procesů.
V současné době jsme navázali spolupráci s Polytechnickým učilištěm Olomouc, jehož žáci u naší firmy vykonávají odbornou praxi.

Ing. Jiří Ruprecht
ředitel společnosti
Více ...
 

Politika jakosti

Certifikát jakosti ISO 9001, 14001,18001
Ing. Jiří Ruprecht
ředitel společnosti
Více ...