Copyright © OSA STERA spol. s r.o. 2006 - 2007 | Vytvořil: Ing. Jiří Vacek - www.turistickyruch.cz, www.project-malt.cz. | [Mapa stránek]

OSA STERA, spol. s r.o.
Zeyerova 15
Olomouc
stavební společnost

Zpět na seznam všech příspěvků ... 

Politika systémy managementu jakosti

02.01.2008
Vedení společnosti OSA STERA spol. s r.o. se rozhodlo pro úspěšné řízení a nasměřování společnosti ke zvýšení její výkonosti a konkurenceschopnosti zavést a uplatňovat systém managementu jakosti pro trvalé zlepšování činností a procesů tak, aby to přineslo užitek všem zainteresovaným stranám.

Všichni v naší společnosti si uvědomujeme, že jsme plně závislí na našich zákaznících. Proto chceme maximálně jejich požadavky uspokojovat tak, aby se k nám vždy s důvěrou vraceli. Důraz klademe na dlouhodobou spolupráci, jejímž základem je oboustranná spokojenost.

Naše společnost se zavazuje cílevědomě budovat zázemí pro své pracovníky a současně zkvalitňovat jejich práci formou vzdělávání.

Naše společnost si uvědomuje, že dobré jméno je základním kamenem prosperity. S tím je také spojeno vyhledávání možností pro zlepšování účinnosti a efektivnosti všech procesů.
V současné době jsme navázali spolupráci s Polytechnickým učilištěm Olomouc, jehož žáci u naší firmy vykonávají odbornou praxi.

Vedení společnosti se zavazuje k poskytování dostatečných zdrojů pro zajištění prosperity.

Kvalitní mezilidské vztahy jak uvnitř, tak i vně společnosti, budou neustále zlepšovány jako nutná podmínka pro zajištění kvality.
Vzájemná komunikace s dodavateli a odběrateli bude vedena vždy korektně k dosažení spokojenosti zákazníka.

Naše společnost chce zachovat vyspělou úroveň technického zázemí v hlavní činnosti společnosti - provádění staveb, jejich změn a odstraňování neustálým sledováním technických a technologických trendů, vývoje trhu a specifických požadavků zákazníků. Nabídka společnosti se bude neustále zkvalitňovat a rozšiřovat na základě dlluhodobého hodnocení a analýz získaných informací.

Na politiku jakostí přímo navazují cíle jakosti, které přispívají k uplatňování této politiky. Další činností pro realizaci celého systému řízení jakosti je stanovení požadavků na nezbytné zdroje.

Ing.  Jiří Ruprecht
ředitel společnosti